THÁP CHIỀNG SƠ

 Lịch sử của ngọn tháp ở Chiềng Sơ là không rõ ràng. Khi người dân tộc Thái đến đây định canh vào năm 1937 đã thấy tháp bị bỏ hoang.